Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1
0985 262 385
Kinh doanh 2
0944 426 268
Kinh doanh 3
0906 214 704
KD Dự án
02466 56 9559

Chính sách bảo hành

We’ve been an individual on the primary tools that provide zero cost works for ones utilize. This is why, lastly you will came upon free of cost papers on line, without having methods to produce a person shell out papers for sale .

do my essay for me cheap

You can’t even suppose how many of your scholastic troubles is usually resolved the minute you choose to require professional services and manage to pay for essay newspapers write essays for money

Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH TẠI SIÊU THANH

I. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

1. Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó hội đủ các điều kiện sau:

 

  • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất
  • Còn trong thời hạn bảo hành
  • Còn giữ hóa đơn mua hàng của Siêu Thanh
  • Phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, không chấp vá, bôi xóa, sửa chữa.
  • Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: Modem máy, số seri, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua (đối với các sản phẩm không áp dụng Bảo hành điện tử)
  • Tem bảo hành (và tem niêm phong) của nhà sản xuất trên sản phẩm còn nguyên vẹn.

 

2. Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành:

 

  • Vi phạm một trong những điều kiện bảo hành miễn phí ở mục 1.
  • Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành.
  • Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại các công ty không được sự ủy nhiệm của Hãng.
  • Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư không nằm trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất

 

II. THỜI HẠN BẢO HÀNH:

Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng tùy thuộc từng loại sản phẩm được quy định rõ trên phiếu bảo hành. Đối với sản phẩm bảo hành điện tử, thời hạn bảo hành được tính từ thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử.

III. TRUNG TÂM BẢO HÀNH:

Tại Việt Nam chỉ có duy nhất  Siêu Thanh đủ tiêu chuẩn làm bảo hành cho khách hàng.

IV. THỜI GIAN BẢO HÀNH:

Tại khu vực nội thành Hà Nội khắc phục trong vòng 04 giờ làm việc không kể thời gian di chuyển.

Tại khu vực ngoại thành Hà Nội và các tỉnh sẽ thông báo cụ thể sau khi khách hàng liên hệ.

If you’re looking for ability internet site to get an essay from you then are inside a suitable site, Should you be looking We be able to write premium essays on the net and produce them by the due date assignment writing service .