Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1
0985 262 385
Kinh doanh 2
0944 426 268
Kinh doanh 3
0906 214 704
KD Dự án
02466 56 9559

Hỗ trợ cài in

Đầu tiên các bạn truy cập website: http://www.ricoh-ap.com/ để download Driver

Chọn đúng loại máy photocopy mà mình đang sử dụng nhé (Ví dụ: ở đây tôi chọn MP 2501SP)

Tiếp chọn driver cần tải và tương ứng với hệ điều hành mà máy tính bạn đang sử dụng như hình phía dưới. (Ở đây tôi chọn PCL6 Driver của windows 7 x64)

Sau khi download về ta được file: z66897L13.exe tiến hành giải nén bằng cách nhấp đôi chuột trái vào file đó, cửa sổ mở ra ta chọn next như hình vẽ bên dưới

Tiếp tích chọn: “I accept the agreement” >> Next

Chọn Browse để tìm nơi lưu folder giải nén

Chọn nơi lưu, ví dụ ta chọn desktop >> ok

Tiếp ấn next

Tiếp click ok như hình vẽ dưới

Ta sẽ được 1 folder driver tại nơi vừa giải nén.

Bây giờ ta bắt đầu cài đặt: Click chọn start >> Devices and printers (Như hình vẽ bên dưới)

Hỗ trợ cài in máy Ricoh

Tiếp chọn : Add a printer (Như hình vẽ dưới)

Click chọn: Add a local printer

Click chọn: Create a new port
Type of port: Standard TCP/IP Port >> Next
 (hình vẽ phía dưới)

Hỗ trợ cài in máy Ricoh

Đánh địa chỉ IP của máy photocoy vào ô: Hostname or IP address >> Next

Tiếp chọn Have Disk….

Tiếp chọn Browse…..

Tiếp chọn đến folder vừa giải nén ở phía trên trong disk1 tìm file: OEMSETUP.INF >> Open

Tiếp click ok (hình vẽ dưới)

Click Next (Hình vẽ dưới)

Tiếp chọn: Do not share this printer

Tiếp chọn Finish (Hoàn Thành cài đặt)

Tiếp click phải chuột chọn dòng: printer properties

Click chọn tab Advanced (hình vẽ dưới)

Hỗ trợ cài in máy Ricoh

Click chọn: Printing Defaults… (Như hình vẽ dưới)

Click chọn: 1 sided , chọn tiếp phần Document Size: khổ giấy A4 >> ok (Hình vẽ dưới)

Tiếp click Ok (Hoàn tất xét khổ giấy) hình vẽ dưới

coinbase