Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1
0985 262 385
Kinh doanh 2
0944 426 268
Kinh doanh 3
0906 214 704
KD Dự án
02466 56 9559

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY MÀU

Thủ tục
Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
Trình tự thực hiện:
Trước khi sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu, cơ quan, tổ chức, cơ sở in phải gửi hồ sơ đăng ký sử dụng đến Sở Thông in và Truyền thông sở tại.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải xác nhận đăng ký bằng văn bản; trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện:
-        Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;
-        Qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Hồ đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu gồm có:
- Đơn đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu;
- Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát) giấy phép nhập khẩu máy do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp; giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức đăng ký sử dụng máy; hợp đồng và hóa đơn mua máy hoặc chứng từ thuê mua máy;
- Đơn đề nghị chuyển nhượng (đối với máy đã đăng ký sử dụng) có xác nhận của Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy xác nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
Lệ phí (nếu có):
Chưa quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):
Đơn đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (Mẫu số 07 – Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Tin Liên Quan