Trụ sở chính: khu phố 5/18a phường hắc dịch

– Điện thoại: 0909.064.113

– Email: [email protected]

– Website: https://huthamcaubaria.com